Customer Service

Để Khách hàng có được trải nghiệm mua sắm tốt nhất tại Michi Boutique, Michi  áp dụng chính sách bán hàng chung cho tất cả các sản phẩm như sau: